تلویزیون

من بعنوان گزارشگر با تلویزیون های مختلفی کارکرده ام و می کنم . سوژه های مورد علاقه ام ورزش ، اجتماعی و هنری ومسائل شیرین وطنز است.  برایم جذاب وجالب  است که یک موضوع پیچیده یا سنگین را در چند دقیقه برای میلیون ها تماشاچی روشن کنم . وقتی با کسی مصاحبه می کنم واو سفره دلش را برایم بازمی کند، از اینکه توانسته ام اعتماد اورا جلب کنم ، احساس لذت و خوشحالی می کنم.

در زبان عامیانه به این میگن عشق به کار .